Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Архитектура, строителство и геодезия", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", Областна администрация Плевен, Плевен
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", Плевен, Плевен

Описание

Стажа ще протече в рамките на 30 работни дни.

В него могат да вземат участие всички студенти в страната и чужбина, български граждани, които са с непрекъснати права в процес на обучение по професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска програма, специалност „Архитектура, строителство и геодезия"“.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 23.04.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 03.07.2017 г. - до 29.09.2017 г.
Местоположение:
Област Плевен
Населено
място
Плевен
Административна структура
Областна администрация Плевен
Звено
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Професионално направление
Архитектура, строителство и геодезия
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »