Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление" в общинска администрация, Благоевград
Общинска администрация, Благоевград, Благоевград

Описание

Стажът е едномесечен, неплатен и ще започне на 29 октомври 2012 г. 

 

В него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. 

 

Минимални изисквания към кандидатите:

 • Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
 • Среден успех от следването до момента – над 4.00.

 

За да кандидатствате за тази позиция, трябва да се регистрирате и създадете личен профил. 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 05.10.2012 г. - изтекла
Местоположение:
Област Благоевград
Населено
място
Благоевград
Административна структура
Община Благоевград
Звено
Общинска администрация
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 624
 • Ид. №: 780
 • Ид. №: 978
 • Ид. №: 1176
 • Ид. №: 877
 • Ид. №: 1540
 • Ид. №: 1720
 • Ид. №: 1919
Класирани
 • Ид. №: 624
 • Ид. №: 780
 • Ид. №: 978
 • Ид. №: 1176
 • Ид. №: 877
 • Ид. №: 1540
 • Ид. №: 1919
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »