Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Териториална дирекция на НАП София, Офис за обслужване Благоевград, Национална агенция по приходите, Благоевград
Териториална дирекция на НАП София, Офис за обслужване Благоевград, Благоевград, Благоевград

Описание

В сектор "Деловодство и архив" ИРМ Благоевград, отдел "Логистика" - 2 стажантски позиции.

Стажантите ще извършват следните дейности:

  • Сканиране на документи;

  • Описване на документи;

  • Класиране на документи;

  • Участват в процеса по обработка на входяща и изходяща кореспонденция.

    По време на стажа студентите не получават възнаграждение и времето не се зачита за трудов и осигурителен стаж.

    Конкретните дати за провеждането на стажа ще бъдат уточнени с избраните кандидати.

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 20.07.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 27.07.2017 г. - до 29.09.2017 г.
Местоположение:
Област Благоевград
Населено
място
Благоевград
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Териториална дирекция на НАП София, Офис за обслужване Благоевград
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »