Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Монтана, Национална агенция по приходите, Монтана
Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Монтана, Монтана, Монтана

Описание

Стажът ще се проведе в отдел "Управление на човешките ресурси", ИРМ Монтана, ТД на НАП Велико Търново.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 24.02.2020 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 27.02.2020 г. - до 20.03.2020 г.
Местоположение:
Област Монтана
Населено
място
Монтана
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Монтана
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 15020
  • Ид. №: 16046
Класирани
  • Ид. №: 15020
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »