Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Ловеч, Национална агенция по приходите, Ловеч
Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Ловеч, Ловеч, Ловеч

Описание

Стажът ще се проведе в отдел "Услуги за клиенти" и е подходящ за преддипломна практика на студенти.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 28.04.2017 г.
Продължителност на стажа:
от 08.05.2017 г. - до 21.06.2017 г.
Местоположение:
Област Ловеч
Населено
място
Ловеч
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Териториална дирекция на НАП Велико Търново, Офис за обслужване Ловеч
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 12789
Класирани
0