Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Администрация и управление", Столичен инспекторат, Столична община, София
Столичен инспекторат, София, София

Описание

Стажът е предназначен за български студенти, обучаващи си в университети в България и чужбина. Периодът на стажа е от 23.08.2018 г. до 28.09.2018 г. в сектор "Административно и информационно обслужване".  Стажът не се заплаща. След успешно приключване на стажа се издава удостоверение. 

По време на стажа:

  • стажантът ще се запознае с работата в сектор "Административно и информационно обслужване";
  • стажантът ще изпълнява задачи, свързани с административните процеси, възлагани от наставника;

Важна информация и срокове
Валидност:
до 17.08.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 23.08.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Столична община
Звено
Столичен инспекторат
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »