Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Регионален държавен архив – Бургас, Държавен архив - Бургас
Регионален държавен архив – Бургас, Бургас, Бургас

Описание

Изграждане на навици за боравене с административни документи, информационни системи, трудова дисциплина, работа в екип.

Възможност за запознаване с документалното богатство на архива. Запознаване с архивната теория. Техническо оформяне на архивни единици и въввеждане на данни в електронен формат. Попълване на импортен Excel файл.

Работно време - 5 дневна работна седмица от 9 до 17,30 часа.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 22.04.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 02.07.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област Бургас
Населено
място
Бургас
Административна структура
Държавна агенция „Архиви"
Звено
Регионален държавен архив – Бургас
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 15068
  • Ид. №: 15219
Класирани
  • Ид. №: 15068
  • Ид. №: 15219
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »