Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Отдел „Евроинтеграция, екология и социални дейности", Община Хисаря, Хисаря
Отдел „Евроинтеграция, екология и социални дейности", Пловдив, Хисаря

Описание

  Подготовка на документация за кандидатстване по оперативни програми. Изготвяне на доклади, справки и др. документи във връзка с кандидатстване и отчитане на проекти. Работа със системата ИСУН2020   .                                           


Важна информация и срокове
Валидност:
до 15.07.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 23.07.2018 г. - до 31.08.2018 г.
Местоположение:
Област Пловдив
Населено
място
Хисаря
Административна структура
Община Хисаря
Звено
Отдел „Евроинтеграция, екология и социални дейности"
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 15295
  • Ид. №: 15271
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »