Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието - Варна, Варна
Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Варна, Варна

Описание

Запознаване и подпомагане на дейността на Регионално управление на образованието по време на подготовката и провеждането на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 18.03.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 02.05.2018 г. - до 31.05.2018 г.
Местоположение:
Област Варна
Населено
място
Варна
Административна структура
Регионално управление на образованието - Варна
Звено
Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
2
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 13223
  • Ид. №: 14601
  • Ид. №: 11284
  • Ид. №: 14614
Класирани
  • Ид. №: 11284
  • Ид. №: 14614
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »