Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Модернизация на администрацията", София, София

Описание

Предимство са студенти с направление "Публична администрация" III курс.

Стажът е присъствен, с продължителност до 45 дни.

 

Задачи по време на стажът:

1. Работа с административния панел на Портала за студентски стажове.

2. Анализ на програмата за летни стажове в държавната администрация.

3. Подготвяне на отчет за 2017 г. за студентските стажове в държавната администрации.

4. Участие в изготвянето на стипендиантката програма.

 

 


Важна информация и срокове
Валидност:
до 06.08.2017 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 07.08.2017 г. - до 30.09.2017 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Модернизация на администрацията"
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 14303
  • Ид. №: 7983
  • Ид. №: 14294
  • Ид. №: 13305
  • Ид. №: 13386
  • Ид. №: 14336
  • Ид. №: 14010
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »