Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Моля влезте в профила си или се регистрирайте за да кандидатствате!
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Модернизация на администрацията", София, София

Описание

За обявената позиция могат да кандидатстват български граждани, които се обучават във висши училища в страната и в чужбина, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на започване на стажа.

Кандидатите следва да имат добра компютърна грамотност и да владеят английски език писмено и говоримо (най-малко на ниво В2).

Одобрените кандидати ще могат да се включат в подготовката и провеждането на редица събития, част от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, както и да се запознаят със спецификите на работата в дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, свързана с разработването, провеждането и отчитането на политиката по модернизация на държавната администрация.

Основните им задължения ще включват:

- подпомагане на организацията и провеждането на 2 срещи на Мрежата на експертите по публична администрация в ЕС (EUPAN) и 1 среща на Мрежата от експерти към Европейската служба за подбор на персонал (EPSO);

- изследване на добри практики от други държави членки на ЕС в сферата на публичната администрация;

- изготвяне на анализи и доклади за целите на срещите от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;

- участие в работните формати, асистиране на модераторите при провеждане на уъркшопи и изготвяне на обобщена информация за проведените дискусии;

- комуникация с представителите на останалите държави членки на ЕС, във връзка с организацията и провеждането на събитията;

- логистика, организация на социални и културни събития и др;

- изготвяне на докладни записки, писма и др.


Важна информация и срокове
Валидност:
до 02.02.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.03.2018 г. - до 13.04.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Модернизация на администрацията"
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 14498
  • Ид. №: 14499
  • Ид. №: 12822
  • Ид. №: 11741
  • Ид. №: 9219
  • Ид. №: 14435
  • Ид. №: 14517
  • Ид. №: 14529
Класирани
  • Ид. №: 14498
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »