Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Модернизация на администрацията", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Модернизация на администрацията", София, София

Описание

Подпомагане на дейността на дирекция "Модернизация на администрацията" в областта на административното обслужване при провеждането на метода "Таен клиент".


Важна информация и срокове
Валидност:
до 15.10.2019 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 21.10.2019 г. - до 21.11.2019 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Модернизация на администрацията"
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 15505
  • Ид. №: 15716
  • Ид. №: 16047
  • Ид. №: 16056
  • Ид. №: 16050
Класирани
  • Ид. №: 16047
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »