Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз", Администрация на Министерския съвет, София
Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз", София, София

Описание

Стажантът ще участва в дейността на дирекцията като Секретариат на Съвета по европейските въпроси, както и по останалите функции на дирекцията, съгласно Устройствения правилник на МС и неговата администрация и ПМС 85/2007


Важна информация и срокове
Валидност:
до 30.04.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 03.09.2018 г. - до 28.09.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Администрация на Министерския съвет
Звено
Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз"
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
  • Ид. №: 13305
  • Ид. №: 15112
  • Ид. №: 13868
  • Ид. №: 13375
  • Ид. №: 15146
  • Ид. №: 15252
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »