Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество", Министерство на вътрешните работи, София
Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество", София, София

Описание

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 02.07.2018 г. до 31.07.2018 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство и да владеят английски, немски или френски език. За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се във всички специалности по професионално направление: „Администрация и управление“.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на дирекция „Човешки ресурси” - МВР (попълва се на място при подаване на документите);
 2. Автобиография (CV) - формат Europass;
 3. Инициативни документи с препоръки за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;
 4. Справка от висшето училище, удостоверяваща, че кандидатът е студент в съответната институция;
 5. Свидетелство за съдимост за провеждане на стаж в МВР;
 6. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер - районна и градска прокуратураза живеещите с постоянен адрес в гр. София и районна и окръжна прокуратура за постоянен адрес извън гр. София;
 7. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;
 8. Декларация за предоставяне на лични данни по ЗЗЛД (попълва се на място при подаване на документите);
 9. Разпечатка с уникален идентификационен номер от направена регистрация в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните документи.

Документите могат да бъдат предадени в приемната на Министерството на вътрешните работи - гр. София, ул. „6-ти септември” № 29 (на ъгъла с ул. „Ген. Йосиф В. Гурко”), на следните служители от дирекция „Човешки ресурси” - МВР: г-жа Даниела Вълова, сл. тел. 02/982 59 51 (2 59 51 по вътрешна линия) и г-жа Цветелина Роева сл. тел. 02/982 27 62 (2 27 62 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи.

ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: от 01 юни 2018 г. до 21 юни 2018 г.;
 2. Разглеждане на подадените документи: от 22 юни 2018 г. до 27 юни 2018 г.;
 3. Класиране в Портала: от 28 юни до 29 юни 2018 г.;
 4. Начало на провеждане на стажа: 2 юли 2018 г.

 ІV. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Вълова, сл. тел. 02/982 59 51 (2 59 51 по вътрешна линия) и г-жа Цветелина Роева сл. тел. 02/982 27 62 (2 27 62 по вътрешна линия).


Важна информация и срокове
Валидност:
до 30.06.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 02.07.2018 г. - до 31.07.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Министерство на вътрешните работи
Звено
Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество"
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
 • Ид. №: 15295
 • Ид. №: 10598
 • Ид. №: 15300
 • Ид. №: 15301
Класирани
 • Ид. №: 15300
 • Ид. №: 15301
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »