Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Направление "Администрация и управление", Дирекция „Управление на човешките ресурси”, Национална агенция по приходите, София
Дирекция „Управление на човешките ресурси”, София, София

Описание

Стажът ще се проведе в ЦУ на НАП, дирекция "Управление на човешките ресурси", в отдел "Планиране, подбор и възнаграждения".


Важна информация и срокове
Валидност:
до 19.09.2018 г. - изтекла
Продължителност на стажа:
от 01.10.2018 г. - до 29.10.2018 г.
Местоположение:
Област София
Населено
място
София
Административна структура
Национална агенция по приходите
Звено
Дирекция „Управление на човешките ресурси”
Професионално направление
Администрация и управление
Брой отворени позиции
1
Кандидатствали до момента
0
Класирани
0
*периодът на валидност на тази стажантска позиция е изтекъл Виж всички стажове от структурата »