Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
Процедура по подбор

Процедура за подбор в Програмата за студентски стажове в държавната администрация:

  • Процедурата по кандидатстване е изцяло онлайн чрез регистрация в портала http://staj.government.bg/ . По време на централизираната кампания за летни стажове всеки студент ще може да кандидатства за максимум 5 стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян.
  • Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция. Когато се зареди, тестът не може да бъде спрян или отложен. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студента и позицията, за която кандидатства.
  • Окончателният подбор на кандидатите се осъществява след интервю или друг подходящ метод за подбор.
  • За всеки етап в процедурата кандидатите получават информация на своя имейл и в своя профил в портала.
  • Всяко от класиранията при централизираната кампания за летни стажове е публично и ще бъде обявявано на портала. На първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място. На второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място. Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. При останали свободни стажантски позиции, координаторите от съответната административна структура ще се свържат лично и/или по имейл, за да поканят кандидатите по реда на тяхното класиране.
  • За повече информация относно процедурата за подбор можете да прочетете Наредбата за студентски стажове в държавната администрация. 


Документи и материали