Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
НОВИНИ

18.03.2020 г.

Уважаеми студенти,

във връзка с Решението на Народното събрание от 13.03.2020 година за обявяване на извънредно положение в Република България и разрастващата се епидемия от COVID-19, бихме искали да Ви информираме, че публикуваната обява от Институт по психология, Министерство на вътрешните работи, София е неактивна. Всички студенти, кандидатствали чрез платформата не следва да очакват да бъдат предприети следващи стъпки, а именно среща за провеждане на интервю и последващо провеждане на стаж.

По отношение на Лятна кампания 2020, за момента графика остава непроменен, като ще се следи ситуацията в страната и при необходимост там където е възможно ще се преминава към дистанционно провеждане, както на подборите/интервютата, така и на самите стажове.

 

26.02.2020 г.

Уважаеми студенти,

В раздел "Информация за програмата" е публикуван графика на централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация за 2020 г.

 

26.02.2019 г.

Уважаеми студенти,

В раздел "Информация за програмата" е публикуван графика на централизираната кампания за летни студентски стажове в държавната администрация за 2019 г.

 

 

 

 

07.02.2017 г.

Уважаеми студенти,

В раздел Информация за програмата е публикуван предварителен график на кампанията за летни студентски стажове в държавната администрация за 2017 г.

 

3.02.2016 г.

Уважаеми студенти,

В раздел "Информация за програмата" е публикуван Графика на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г. С оглед осигуряването на възможност за участие в програмата и на студенти, които са в последен курс на обучение, за първи път през тази година в кампанията се организират централизирано, както летните стажове (за периода юли – септември), така и стажове, които да се проведат през месец май 2016 г. Подробни инструкции за необходимите действия от страна на координаторите и студентите са описани в графика.

 

16.06.2015 г.

Уважаеми студенти,

Второто класиране за централизирана кампания за летни студентски стажове 2015 г. е вече публикувано в раздел "Документи и материали". Второто класиране съдържа информация за студентите, които са класирани на второ място и могат да потвърдят стажа си за свободните позиции, непотвърдени от класираните на първо място студенти. Потвърждението от класираните на второ място се извършва онлайн чрез профила на студента в портала до 22 юни 2015 г. Кандидат, който е класиран на второ място за повече от един стаж, следва да избере и потвърди само 1 стаж. Ако координаторът от съответната административна структура е класирал повече от 1 студент за една свободна позиция само първият потвърдил може да заеме позицията. Студент, който не е потвърдил стажа си в посочения срок, отпада и на негово място се класира следващ по ред кандидат.

 

3.06.2015 г.

Уважаеми студенти,

Първото класиране за централизирана кампания за летни студентски стажове 2015 г. е вече публикувано в раздел "Документи и материали". Всички кандидати, които са класирани на първо място могат да потвърдят желанието си да започнат стаж от 3 до 12.06.2015 г. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран на първо място за повече от един стаж, следва да избере и потвърди само 1 стаж. Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си в посочения срок, отпада и на негово място се класира следващият по ред кандидат. 

 

18.02.2015 г.

Уважаеми студенти,

Лятната програма за студентски стажове в държавната администрация 2015 г. ще стартира на 31 март 2015 г. с обявяването на всички стажантски позиции. Повече информация можете да намерите в раздел "Информация за програмата".

 

11.11.2014 г.

На официална церемония бяха наградени участниците във втория конкурс за студентско есе на тема "Моята визия за модернизирането на българската администрация". Подробностите за конкурса можете да намерите в раздел Конкурси за есе.

 

30.06.2014 г.

Окончателното класиране в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. е обявено в раздел Документи и материали.

 

20.06.2014 г.

Уважаеми студенти, днес 20.06.2014 г., 17.30 ч. е крайният срок за потвърждаване на класираните на второ място във второто класиране. Студент, който не потвърди в посочения срок, губи мястото си и за него се класира следващия по реда на класирането.

В случай, че са останали незаети стажове след второто класиране, координаторите от съответните административни структури ще се свържат по телефона или по имейл с останалите кандидати по реда на тяхното класиране в срок до 30.06.2014 г.

 

16.06.2014 г.

Уважаеми студенти, второто класиране в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. е публикувано в раздел Документи и материали. Само студентите, чиито номера са в публикувания файл могат да потвърдят желанието си да започнат стаж. Срокът за потвърждаване е 20.06.2014 г. Студент, който не потвърди в посочения срок, губи мястото си и за него се класира следващия по реда на класирането.

 

05.06.2014 г.

Уважаеми студенти,

Днес 05.06.2014 г., в 14.00 ч. ще бъде публикувано първото класиране в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. Всички кандидати, които са класирани на първо място ще могат автоматично да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала.

Кандидат, който е класиран на първо място за повече от един стаж, следва да избере и потвърди кой стаж желае да проведе. Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си в посочения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващия по ред кандидат. Срокът за потвърждение на класираните на първо място е 15 юни 2014 г.

 

14.05.2014 г.

Уважаеми студенти,

Администрацията на Министерския съвет съвместно с Института по публична администрация обявяват конкурс за студентско есе на тема: „Моята визия за модернизирането на българската администрация“ в следните категории: Иновации и практики за добро управление; Отворено управление; Е-управление.

Всички подробности за конкурса можете да намерите в раздел Конкурси за есе.

 

12.05.2014 г.

Уважаеми студенти,

от 12.05. до 16.05.2014 г. ще бъдат насрочени интервютата след първоначалния подбор по програмата. Моля проверявайте имейлите, с които сте се регистрирали, за да не пропуснете интервю.

 

10.05.2014 г.

Уважеми студенти,

11.05.2014 г. до 23.59 ч. е последният срок за кандидатстване по обявените стажантски позиции. Поради кандидатстването в последния момент, се очаква сайтът да е натоварен.

 

17.03.2014 г.

Уважаеми студенти,

Отчетът на Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г. е готов. Можете да го разгледате в раздел Информация за програмата или Документи и материали.

Лятната програма за студентски стажове в държавната администрация 2014 г. ще стартира на 11 април 2014 г. в 14.00 ч. с обявяването на всички стажантски позиции. Повече информация можете да намерите в раздел Информация за програмата.