Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
От къде разбрахте за студентските стажове в държавната администрация?
Facebook
11.4%
http://staj.government.bg
18.0%
Кариерен център
2.7%
Студентски съвет
2.4%
Университет
19.2%
Новинарски сайтове
7.5%
От други студенти
20.0%
От преподавател
3.5%
Друго
15.3%
Общо гласували: 255

Предишни анкети