Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
От къде разбрахте за студентските стажове в държавната администрация?
Facebook
9.2%
http://staj.government.bg
21.3%
Кариерен център
1.4%
Студентски съвет
1.4%
Университет
22.0%
Новинарски сайтове
5.7%
От други студенти
19.1%
От преподавател
5.0%
Друго
14.9%
Общо гласували: 141

Предишни анкети