Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
От къде разбрахте за студентските стажове в държавната администрация?
Facebook
13.4%
http://staj.government.bg
18.4%
Кариерен център
2.8%
Студентски съвет
2.8%
Университет
18.9%
Новинарски сайтове
7.8%
От други студенти
17.5%
От преподавател
4.1%
Друго
14.3%
Общо гласували: 217

Предишни анкети