Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
От къде разбрахте за студентските стажове в държавната администрация?
Facebook
10.5%
http://staj.government.bg
18.0%
Кариерен център
3.7%
Студентски съвет
2.2%
Университет
21.4%
Новинарски сайтове
5.2%
От други студенти
18.7%
От преподавател
6.2%
Друго
14.0%
Общо гласували: 401

Предишни анкети