Порталът „Студентски стажове в държавната администрация” има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Порталът е разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет и е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Повече информация
Документи и материали

Търсене в страницата
Абонамент за бюлетин
От къде разбрахте за студентските стажове в държавната администрация?
Facebook
12.1%
http://staj.government.bg
18.8%
Кариерен център
2.9%
Студентски съвет
2.5%
Университет
18.8%
Новинарски сайтове
7.5%
От други студенти
18.8%
От преподавател
3.8%
Друго
15.0%
Общо гласували: 240

Предишни анкети